Slimačí extrakt 07. 03. 2016

Slimák záhradný (Helix pomatia) je najznámejším suchozemským mäkkýšom, patrí do čeľade slimákovcov. Slimák má guľovitú pravotočivú ulitu z uhličitanu vápenatého širokú 32-50mm a vysokú 30-50mm žlto-hnedej farby s tmavými pásikmi, telo tvorí mohutná svalnatá noha. Zo slinných žliaz vylučujúce tenkú vrstvu slizu. Ten uľahčuje slimákovi pohyb tým, že znižuje trenie medzi telom slimáka a podložkou. Na hlave slimáka nájdeme 2 páry tykadiel - dlhší pár nesie oči a kratší pár je orgánom čuchu a hmatu, vnútorné orgány sú uložené v ulite. Slimák sa živí rastlinami, ktoré odhrýza pomocou raduly, drsným jazýčkom v ústnej dutine strouhajícím potravu.

  Slimák záhradný má oba pohlavné orgány, samčie aj samičie, je preto nazývaný hermafroditom. Dva vhodní jedinci k sebe priľnú spodnými plôškami, každý z nich vystrelí svoj ​​"šíp lásky" do tela druhého partnera, to chemicky aj mechanicky spustí výmenu spermií medzi oboma jedincami, oplodnenie vajíčok prebieha vo vnútri tela. Každý slimák potom nakladie vajíčka do pôdy alebo pod kameňmi, o pár týždňov neskôr sa z vajíčok vyliahnu drobní slimákovia.

  Slimák záhradný žije na vlhkých a tienistých miestach v tráve, pod kameňmi, v kroví, na okrajoch lesov, v záhradách apod. Je rozšírený po celej západnej Európe, na severe Talianska, v Nemecku, v Českej a Slovenskej republike, v Balkánskej oblasti, a na Ukrajine. Dospelý jedinec sa dožíva v priemere 5 rokov.

  V Južnej Amerike existuje veľké množstvo fariem, ktoré sa zaoberajú chovom iného druhu slimáka, a tým je Helix aspersa. Práve tam došlo k objaveniu vlastností slimáčieho extraktu, z ktorého sa získava špeciálna ingrediencia používaná pri výrobe kozmetických prípravkov. Rovnaký druh slimáka sa tiež používa vo francúzskej kuchyni.

  Istý lekár zistil, že robotníci pracujúci na slimáčich farmách majú oveľa jemnejšiu ruke ako iní manuálni pracovníci v tej istej oblasti a že najrôznejšie rezné rany a škrabance sa im hoja rekordnou rýchlosťou. Začal teda skúmať sliz, ktorý slimákom umožňuje pohyb.

  Tento lekár začal zbierať slimáči sliz a potom vykonal laboratórnu analýzu, kde zistil, že sliz je veľmi bohatý na alantoín, kyselinu glykolovú, kolagén, vitamíny A, E a C a elastín. Všetky tieto látky sú veľmi dôležité pre zdravie pokožky. Uvedomil si, že slimáči extrakt má široké využitie v kozmetickom priemysle a začal rýchlo vyvíjať kozmetické produkty so svojou špeciálnou ingredienciou. Bohužiaľ ale zistil, že je veľmi ťažké preraziť a že by potreboval naozaj veľké investície. Medzitým sa navyše o týchto nových možnostiach dozvedeli aj farmári na slimáčich farmách. Vďaka tomu je teraz možné získať túto zázračnú ingredienciu po celom svete.

  Slimáči extrakt sa odoberá z druhu Helix Aspersa, konkrétne z jedincov, ktorí žijú v prírodnom prostredí. Pred odobratím extraktu sú očistení a prechádzajú špeciálnou procedúrou. Po odobratí extraktu sa slimák zdravý a nepoškodený vracia do chovu.

  Firma Berioska je jednou z prvých spoločností v Európe, ktorá sa produktmi so slimačím extraktom začala zaoberať. Na začiatku roka 2007 predstavila pod značkou Babaria svoj ​​prvý prípravok so slimačím extraktom. Prípravok mal obrovský úspech a spoločnosť teda v krátkom čase vyvinula ešte ďalšie produkty.