formulář k vytištění

vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím

Adresát:
Popelka.cz
Dagmar Navrátilová
U Pastvišť 625/2
500 09 Hradec Králové
Česká republika
E-mail: info@popelka.cz
Telefonní číslo: +420 777 911 875

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………………………………..

Datum objednání zboží: …………………………………………………………………….

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………………………………………. 

Adresa kupujícího spotřebitele: ……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Číslo prodejního dokladu: ………………………………………………………………..….

Číslo objednávky : …………………………………………………………………………..

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ................................................ /........................

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): ……………………………………………..

Datum …………………………………………… 

formulář k vytištění